บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด

สถานที่ตั้ง : 356 หมู่ 10 ตำบล โชคชัย อำเภอ โชคชัย นครราชสีมา 30190 โทรศัพท์ : 044-938926, 089-8483553, 081-9990985 แฟกซ์ 044-938926-7 Email: sales@meechoke.com

ทำไมลูกค้าถึงไว้วางใจ มีโชคขนส่ง?

การรับประกันสินค้าเสียหาย

 • รับประกันความเสียหายของตัวสินค้า กรณีสินค้าเสียหายระหว่างการขนส่งสินค้า
 • มีการประกันภัยสำหรับการขนส่งทุกเที่ยว เพื่อความมั่นใจสูงสุด

ทีมงานมืออาชีพ

บริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์ในสายงานขนส่ง และผ่านการฝึกฝนอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการและให้คำปรึกษาในทุกมุมมองของงานโลจิสติกส์ มีการวัดผลการทำงานอย่างเป็นระบบ ในรูปแบบ KPI

การแก้ปัญหาระหว่างการขนส่ง

 • มีรถและพนักงานขับรถสำรองเพื่อรองรับกรณีมีรถเสียหายหรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง
 • มีทีมงานซ่อมบำรุงพร้อมออกไปแก้ปัญหาระหว่างการขนส่ง

ระบบมาตรการความปลอดภัยในการขนส่ง

 • มีระบบ GPS Real-Time ติดตามรถให้บริการทุกคัน สามารติดตามสถานะสินค้าและพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถได้ตลอดเวลา
 • ทีมงานวิเคราะห์ GPS มืออาชีพ
 • มาตรการตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถประจำทุกเดือน และการตรวจแอลกอฮอล์ก่อนออกเดินทางทุกครั้ง
 • รางวัลมาตรฐานคุณภาพบริการรถบรรทุก (Q Mark) จากกรมการขนส่งทางบก
 • รางวัลมาตรฐานฝีมือแรงงาน

มาตรฐานการให้บริการ

 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015

 • ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ TFQS จาก สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการรถบรรทุก (Q Mark) จากกรมการขนส่งทางบก
 • ได้รับการรับรองคุณภาพโลจิสติกส์ “ระดับดี”ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์สู่ตลาดสากล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ประเภทรถบริการมีหลากหลายให้เลือก

พร้อมให้บริการด้วยรถบรรทุกหลากหลายรูปแบบ สำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันของลูกค้าและพัฒนาปรับปรุงอย่าง ต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการขนส่ง

 • รถกึ่งพ่วงพื้นเรียบ 2 เพลาและ 3 เพลา
 • รถกึ่งพ่วงตู้ผ้าใบข้าง 2 เพลาและ 3 เพลา
 • รถกึ่งพ่วงสันกลาง
 • รถพ่วงกระบะบรรทุกคอก 2 เพลาและ 3 เพลา
 • รถกึ่งพ่วงสำหรับบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
 • รถสิบล้อเดี่ยวกระบะบรรทุกคอก
 • รถสิบล้อตู้อลูมิเนียม

SERVICE TRUCK

มีโชคขนส่ง พร้อมให้บริการด้วยรถบรรทุกหลากหลายรูปแบบ สำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันของลูกค้า และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการขนส่ง

รถกึ่งพ่วงพื้นเรียบ 3 เพลา

Semi Trailer Flat Bed 3 axles

รถสิบล้อตู้อลูมิเนียม

10 Wheels Van Body

รถกึ่งพ่วงสันกลาง

Semi Trailer Flat Bed

รถพ่วงกระบะบรรทุกคอก

Full Trailer Cargo Body

รถกึ่งพ่วงสำหรับบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์

Semi Trailer Container

รถกึ่งพ่วงตู้ผ้าใบข้าง

Semi Trailer Sided Container

รถสิบล้อเดี่ยวกระบะบรรทุกคอก

10 Wheels Cargo Truck Body

บริษัท มีโชคขนส่ง จำกัด

สถานที่ตั้ง : 356 หมู่ 10 ตำบล โชคชัย อำเภอ โชคชัย นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ : 044-938926, 089-8483553, 081-9990985 แฟกซ์ 044-938926-7
Email: sales@meechoke.com

บริษัทในเครือมีโชคกรุ๊ป

ที่อยู่ บริษัทในเครือมีโชคกรุ๊ป เลขที่ 356 หมู่ 10 ถ.ราชสีมา-โชคชัยต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทร 044-938925-9, 044-938928-9  แฟ็กซ์ 044-491121 , 044-938926-7
marketmck@meechoke.com