ร้านค้า และบริการภายในปั๊ม NGV ปตท.ธงชัย ก๊าซ

ร้านค้าครบครัน จุดแวะพักรถของลูกค้านักเดินทาง

บริษัท ธงชัย ก๊าซ จำกัด

สถานที่ตั้ง : 40/1 หมู่ 14 ถ.กบินทร์บุรี 304 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โทรศัพท์ : 044-969112 / 088-3789323 โทรสาร : 044-969112
ผู้จัดการสถานี : คุณสานิตย์ เพียรปรุ โทรศัพท์ : 081-8782757

บริษัทในเครือมีโชคกรุ๊ป

ที่อยู่ บริษัทในเครือมีโชคกรุ๊ป เลขที่ 356 หมู่ 10 ถ.ราชสีมา-โชคชัยต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทร. 044-938925-9, 044-491553-4  แฟ็กซ์ 044-938925, 044-491121 
marketmck@meechok.com